VOKSENKOLLEN FELT A

Prosjekt navn: Voksenkollen FELT A

Byggeplass adr: Voksenkolleveien vis a vi 88, Oslo

Byggherre: Solon Eiendom AS

Oppdragsgiver: Solid Entreprenør AS

Oppstart: Desember 2014

Kontraktsum:
Side 1 av 9
 
Side 2 av 9
 
Side 3 av 9
 
Side 4 av 9
 
Side 5 av 9
 
Side 6 av 9
 
Side 7 av 9
 
Side 8 av 9
 
Side 9 av 9
 
Vi har på oppdrag for Solid Entreprenør AS grunnarbeidet fpr ett byggefelt for 23 boliger fordelt på 17 eneboliger og 3 tomannsboliger med garasjer.
Prosjektet består av hugging, sprenging og utlasting av stein og myr, oppfylling og av retting for tomter, veier og vann-/ og avløpsgrøfter ned til Voksenkollveien 54.