STASJONSVEIEN G/S OG VA

Prosjekt navn: Stasjonsveien G/S og VA
Byggeplassadresse: Stasjonsveien
Tiltakshaver: Asker kommune
Oppdragsgiver: Asker kommune
Oppstart: oktober 2016


Prosjektet omfatter utskifting av ca. 200 vannledning, delvis utskifting av spillvannsledning, samt oppbygging av ny gang- og sykkelvei i Stasjonsveien.