STASJONSHAGEN

Prosjektnavn: Stasjonshagen
Adresse: Stasjonsveien 2-12, 1396 Billingstad
Oppdragsgiver: Solid Entreprenør AS
Oppstart: Høsten 2015
Side 1 av 5
 
 
Side 2 av 5
 
 
Side 3 av 5
 
 
Side 4 av 5
 
 
Side 5 av 5
 
 
Prosjektet omfatter riving av fem hus, og opparbeidelse av grunn med infrastruktur for tre nye bygningskropper. Totalt ca 1840 m2 BTA p-kjeller og ca 4100 m2 BRA - 43 leiligheter.