SPIREAVEIEN 6

Prosjektnavn: Spireaveien 6
Adresse: Spireaveien 6, 0580 OSLO
Oppdragsgiver: JM Norge AS
Oppstart: Januar 2016
Prosjektet omfatter grunnarbeid i forbindelse med bygging av boligprosjekt med 4 blokker på felles parkeringskjeller. Vi skal utføre utgraving av tomten og VA-arbeider.