SPANGERUD BOFELLESSKAP

Prosjektnavn: Spangerud Bofellesskap
Adresse: Spangerud, 2930 BAGN
Oppdragsgiver: AS Valdresbygg
Oppstart: Januar 2016
Prosjektet omfatter grunnarbeid og VA-arbeider i forbindelse med bygging av boligprosjekt med 5 omsorgsboliger.