SMOOTHIE-ØKRI

Prosjektets navn: Smoothie - Økri
Oppdragsgiver: Smoothie Xchange AS
Byggeplassadresse: Økrigata 40, 1340 SKUI
Oppstart: Oktober
Prosjektet omfatter utarbeidelse av tomt og VA.