SKÅRER SYD INFRASTRUKTUR ALLMENNINGEN


Byggeplassadresse: 1471 Lørenskog

Oppdragsgiver: Lørenskog kommune
Oppstart: Mai/Juni 2018

Arbeidene omfatter omlegging av dyp overvann- og spillvannsgrøft for Lørenskog kommune i forbindelse med utbygging av Entreen.