Sinsenveien 41

Prosjekt navn: Sinsenveien 41 (Løren vest)

Byggeplass adr: Sinsenveien 41, Oslo

Oppdragsgiver: Solid Entreprenør AS

Oppstart: Juni 2014

Kontraktsum:
Side 1 av 3
Under rivingen av eksisterende bygg
Under rivingen av eksisterende bygg
Side 2 av 3
 
 
Side 3 av 3
 
 
Solid Entreprenør AS skal bygge 28 leiligheter med underliggende parkeringskjeller for Solon Eiendom AS, vi har da i oppdrag for Solid Entreprenør AS gravearbeidene for dette, oppraget består av sprenging, masseutskifting, utkjøring av overskuddsmasser, drenering, vann og avløp, strøm, fordryningsbasseng og grøfter for kollektorrør.