SANDAKERVEIEN 72

Prosjekt navn: Sandakerveien 72

Byggeplass adr: Sandakerveien 72, Oslo

Byggherre: Solon Eiendom AS

Oppdragsgiver: Solid Entreprenør AS

Oppstart: Januar 2015

Kontraktsum:
Side 1 av 9
 
Side 2 av 9
 
Side 3 av 9
 
Side 4 av 9
 
Side 5 av 9
 
Side 6 av 9
 
Side 7 av 9
 
Side 8 av 9
 
Side 9 av 9
 
I oppdrag fra Solid Entreprenør AS skal vi gjøre grunnarbeider for ett leilighetskompleks for 74 leiligheter fordelt på 2 bygg med ca 5 000 m² bolig og med parkeringskjeller. Arbeidene står i hovedsak av sprenging og utlasting av fjell og løsmasser/leire, avretting i byggegrop og inntilfylling, i tillegg består arbeidene også av vann-/ og avløpsgrøfter ut til Sandakerveien der det skal kobles på offentlig nett. Det skal også graves grøft for strømkabel nedover i Sandakerveien.

Hele tomten er på ca 3 000 m² og det antas at det skal kjøres ut ca 7 000 - 8 000 m³ med leire og det skal sprenges og lastes ut ca 3 000 m³ fjell, det skal graves ca 30 meter VA grøft.

Se også: Sandakerveien72 og S72