ROSENKRANTZ VEI

Prosjektnavn: Rosenkrantz vei
Adresse: Rosenkrantz vei 49, 1397 NESØYA
Oppdragsgiver: Asker kommune
Oppstart: April 2016


Prosjektet omfatter reetablering av gangveg.