PER O. LUNDS GATE (SKÅRER SYD)

Byggeplassadresse: Bergerveien, Lørenskog

Oppdragsgiver: Lørenskog kommune

Oppstart: September 2017
Oppdraget innebærer graving for vann- og avløp i Bergerveien, Lørenskog kommune.