OMLEGGING AV VA, SØR-AURDAL KOMMUNE

Byggeplassadresse: Dalagata, 2930 BAGN

Oppdragsgiver: Sanne Hauglid AS

Oppstart: Juni 2018
Arbeidene omfatter omlegging av vann-og avløp i forbindelse med bygging av Sør-Aurdalshallen.