NESØYA SKOLE

Prosjekt navn: Nesøya skole

Byggeplass adr: Nesøya, Asker kommune

Byggherre: Tronrud Bygg A/S

Oppstart: Mars 2013

Kontraktsum: 15 mill.
Tronrud Bygg A/S skal bygge ny skole på Nesøya i oppdrag fra Asker kommune. Vi har i den anledning fått utførelse av grunnarbeidet på dette prosjektet som da startet med rett før påske.
Arbeidet består i hovedsak av boring, sprenging, utgraving og bortkjøring av masser i byggegrop. Oppbygging og avretting for bygg i kjeller og tilbakefylling rundt bygg.
Nytt vann og avløp med tilkobling til det komunalt anlegg.
Overvannshåndtering.
Fjellsikring.