MYRVOLL ST. - TORGKVARTALET

Byggeplassadresse: Trelastveien 2, 1415 Oppegård

Oppdragsgiver: JM Norge AS

Oppstart: April 2018

Prosjektet er delt i to deler; Infrastruktur fase 6 og Torgkvartalet grunnarbeider.
Arbeidene omfatter VA-grøfter for spillvann og vannforsyning. Opparbeidelse av vei og støttemur mot jernbane.
Grunn- og sprengningsarbeider P-kjeller del 1 og del 2.