MG PROSJEKT FELT B, VOKSENKOLLEN

Prosjektets navn: MG Prosjekt Felt B, Voksenkollen

Byggeplass adr.: Voksenkollveien, Oslo

Tiltakshaver: Gaustadbekken AS

Oppdragsgiver: MG Prosjekt

Oppstart: Mai 2016

Prosjektet omfatter utbygging av skogområde til boligformål i Voksenkollen, Oslo.
Utbyggingen er delt inn i to felt, A og B. Brødrene Dokken AS er godt i gang med Felt A, og har nå begynt med grunnarbeider på Felt B.