MG PROSJEKT FELT A, VOKSENKOLLEN

Prosjekt navn: MG Prosjekt Felt A, Voksenkollen

Byggeplass adr: Voksenkolleveien 80 - 88, Oslo

Tiltakshaver: Gaustadbekken AS

Oppdragsgiver: MG Prosjekt

Oppstart: Mai 2015

Side 1 av 6
 
Side 2 av 6
 
Side 3 av 6
 
Side 4 av 6
 
Side 5 av 6
 
Side 6 av 6
 
Dette prosjektet omfatter utbygging av et skogsområdet til boligformål i Voksenkollen, Oslo. Utbyggingen deles inn i to felt, A og B. Brødrene Dokken har nå startet på grunnarbeidet for Felt A. Tiltakshaver i dette prosjektet er Gaustadbekken AS og Brødrene Dokken er engasjert gjennom MG Prosjekt.