HOLTEKILEN PUMPESTASJON

Prosjekt navn: Holtekilen Pumpestasjon

Byggeplass adr: Oksenøyveien 40/42, Bærum

Oppdragsgiver: Solid Entreprenør AS

Oppstart: Desember 2014
Side 1 av 10
 
 
Side 2 av 10
 
 
Side 3 av 10
 
 
Side 4 av 10
 
 
Side 5 av 10
 
 
Side 6 av 10
 
 
Side 7 av 10
 
 
Side 8 av 10
 
 
Side 9 av 10
 
 
Side 10 av 10
 
 
I oppdrag fra Solid Entreprenør AS skal vi gjøre grunnarbeider for etablering av ny pumpestasjon på Fornebu. Prosjektet omfatter også 300 meter med pumpeledning for spillvann.