Hestenga

Prosjekt navn: Hestenga

Byggeplass adr: Hestenga, Bærum

Byggherre: Bærum kommune

Oppstart: Februar 2011

Kontraktsum: 4,5 mill.
Tittel

Vi har fått i oppdrag av Bærum kommune å rehabilitere vann, spillvann og overvann på Hestenga, Høvik.

Prosjektet omfatter kalkstabillisering av grunn pga. meget bløt grunn, til dette har vi leid inn LCM A/B. Nylegging av
ca 230 meter med 315 mm spillvannsledning langs Hestenga i gang og sykkelveien, ca 170 meter 150 mm vannledning og 250mm spillvannsledning fra Hestenga til Fjordveien inkl. kummer.
Gangveien vi da bli lagt om over Plahtejordet under anleggsperioden.