HESJABAKKEN, EGET MASSETAK

Dette er vårt eget massetak. Her er det utsalg av diverse knuste masser som pukk, grus og kult.

Ta kontakt for priser og lasting.