HERSLABSGATE 27

Prosjekt navn: Herslabsgate 27

Byggeplass adr: Herslabsgate 27, Oslo

Byggherre: Steinar Moe Eiendom A/S

Oppstart: Mai 2014

Kontraktsum:
Side 1 av 3
Forgraving for spunt
Forgraving for spunt
Side 2 av 3
Forgraving for spunt
Forgraving for spunt
Side 3 av 3
Forgraving for spunt
Forgraving for spunt
Vi har fått i oppdrag av Steinar Moe Eiendom AS å grunnarbeidet for tomt for nytt leilighetsbygg med parkeringskjeller, arbeidene omfatter også nytt vann og avløpsanlegg inn til bygg.