Heggeodden

Prosjekt navn: Heggeodden, rivearbeider

Byggeplass adr: Heggedal, Asker

Byggherre: JM Norge A/S

Oppstart: November 2011

Kontraktsum: 450 000,-
Tittel

Grunnet bygging av lavblokker på Heggeodden i Asker kommune har vi i oppdrag fra JM Norge A/S å rive 4 stk. enebolig hus med tillhørende installasjoner og garasjer.

Oppdrager består av å rive byggningene, sortering av avfallet i henhold til miljøsannerings og avfallsplan i containere for så levering til godkjent mottak av avfallet.

Side 1 av 2
 
 
 
 
Side 2 av 2