GREFSEN BT9

Byggeplassadresse: Hans Nielsen Hauges Gate 50

Oppdragsgiver: JM Norge AS

Oppstart: Januar 2018
Grunnarbeider for byggetrinn 9 Grefsen stasjonsby