Granlund Boligtun

Prosjekt navn: Granlund Bilogtun

Byggeplass adr: Teiealleen 4, Nannestad

Byggherre: Granlund Eiendom A/S

Oppstart: August 2013

Kontraktsum: 4,5 mill.

Vi har fått i oppdrag av Granlund Boligtun A/S å grave ut tomt for parkeringskjeller, graving og legging av VA og kabelgrøfter.
Granlund Boligtun skal bygge leiligheter med parkeringskjeller under, dette skal bygges i to trinn.