Fv. 226 G/S-veg x E16 til Begna Bruk


Byggeplassadresse: Begnavegen, 2937 Begna

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Oppstart: Juni 2018
Det skal bygges ca. 2 km med ny gang- og sykkelveg langs Begnavegen i Begnadalen.
Arbeidet vil bestå av oppbygging av vegfylling.