FORNEBUPORTEN BT2

Prosjektets navn: Fornebuporten BT2
Byggeplassadresse: Oksenøyveien 14, 1366 LYSAKER
Tiltakshaver: Fornebuporten Bolig 2 AS
Oppdragsgiver: HENT AS
Oppstart: Oktober 2016