FORNEBUPORTEN BT1

Prosjekt navn: Fornebuporten BT1

Byggeplass adr: Oksenøyveien 10-12, Fornebu Lysaker

Byggherre: Solid Entreprenør A/S

Oppstart: Juni 2013

Kontraktsum:
Side 1 av 14
 
 
Side 2 av 14
 
 
Side 3 av 14
 
 
Side 4 av 14
Fornebuporten BT1
Fornebuporten BT1
Side 5 av 14
 
 
Side 6 av 14
 
 
Side 7 av 14
 
 
Side 8 av 14
 
 
Side 9 av 14
 
 
Side 10 av 14
 
 
Side 11 av 14
 
 
Side 12 av 14
 
 
Side 13 av 14
 
 
Side 14 av 14
 
 

Solid Entreprenør A/S skal i oppdreg fra Profier A/S bygge 270 leiligheter fordelt på 9 tornhus med parkeringskjeller i 2 egt. under blokkene.

Vårt arbeid består da i hovedsak av boring, sprenging, utgraving og bortkjøring av masser i byggegrop. Oppbygging og avretting for Parkeringskjeller og tilbakefylling rundt bygg.
Omlegging og nye vann, overvann og avløpsledninger med tilkobling til det komunalt anlegg.
Overvannshåndtering.