Ev16 Sollihøgda - Skaret


Prosjekt navn:
Breddeutvidelse Ev16

Parsell: Sollihøgda - Skaret

Byggherre: Statens vegvesen Region Sør

Oppstart: Juli 2011

Kontraktsum: 23.9 mill.

I regi av Statens vegvesen Region Sør er vi i gang med breddeutvidelse av Ev16 for etablering av midtdeler fra
Sollihøgda og mot Skarettunnelen.

Tittel
Vi bygger også kombinert g/s- og nye kjøreveier til eiendommer som blir berørt av anlegget med flytting og reetablering av gatelys.
  • Arbeidene består av rekkverksarbeider, midt deler ca.1000m av typen monoline.
  • Sprenging/pigging av berg ca. 14000m3.
  • Fjellsikring.
  • Etablering av ny overbygning i breddeutvidelsen.
  • Forlengelse av stikkrenner og asfaltering.

Ådt`en på Ev16 er 11 000 biler i døgnet og med da 2 filer åpne på dagtid er trafikkavviklingen på dette prosjektet veldig omfattende.

Side 1 av 3
 
 
 
 
Side 2 av 3
 
 
 
 
Side 3 av 3