E16 BAGN - BJØRGO

Byggeplassadresse: Bagn - Bjørgo, Sør- og Nord-Aurdal kommune

Byggherre: Statens vegvesen

Oppstart: August 2016


I regi av Statens Vegvesen skal Brødrene Dokken AS i samarbeid med Skanska Norge AS bygge ut E16 fra Bagn til Bjørgo.

E16 er stamvegen mellom Østlandet og Vestlandet, som har best regularitet om vinteren.
Dagens veg er smal, har uoversiktlige svinger og dårlig dekke.