BERGER HAGE

Byggeplassadresse: 1475 Finstadjordet

Oppdragsgiver: ØM Fjeld

Oppstart: April 2018


Oppdraget omfatter opparbeidelse av tomt, vei og VA, samt landskapsutforming for leilighetskompleks.