Åsjordet

Prosjekt navn : Hoffsjef Løvenskioldsvei sameie

Byggherre: Solid prosjekt AS

Tiltakshaver: Solid prosjekt AS

Oppstart: April 2015

Side 1 av 6
 
Side 2 av 6
 
Side 3 av 6
 
Side 4 av 6
 
Side 5 av 6
 
Side 6 av 6
 

På vegne av Solid Prosjekt AS skal Brødr. Dokken AS stå for alt grunnarbeid og utomhusareal på Hoffsjef Løvenskioldsvei ved Åsjordet stasjon på Ullern i Oslo kommune. Prosjektet inneholder 12 leiligheter, fellesarealer og 2 underetasjer som inneholder parkering, personheis, bilheis, boder, avfallsrom, sykkelparkering og teknisk rom. Prosjektet utløser også krav om oppgradering av omkringliggende offentlige arealer iht. reguleringsplanen med bestemmelser for området.

Brutto grunnflate er 454 m2 . Totalt areal er 2 447 m2 BTA