Prosjekter

Side 1 av 2
Bergerløkka, grunnarbeider - Aktiv
Bergerløkka, grunnarbeider - Aktiv
Skårer Syd - Tunveien - Aktiv
Skårer Syd - Tunveien - Aktiv
Omlegging VA, Sør-Aurdal kommune - Aktiv
Omlegging VA, Sør-Aurdal kommune - Aktiv
Sør-Aurdalshallen - Aktiv
Sør-Aurdalshallen - Aktiv
Fv. 226 G/S-veg x E16 til Begna Bruk - Aktiv
Fv. 226 G/S-veg x E16 til Begna Bruk - Aktiv
Skårer Syd Infrastruktur Allmenningen - Aktiv
Skårer Syd Infrastruktur Allmenningen - Aktiv
Myrvoll st. - Torgkvartalet - Aktiv
Myrvoll st. - Torgkvartalet - Aktiv
Berger Hage - Aktiv
Berger Hage - Aktiv
Lunden 25 - Aktiv
Lunden 25 - Aktiv
Grefsen BT9 - Aktiv
Grefsen BT9 - Aktiv
Per O. Lunds gate (Skårer syd) - Aktiv
Per O. Lunds gate (Skårer syd) - Aktiv
E16 G/S-veg Veiemotet-Tollefsrud - Ferdig
E16 G/S-veg Veiemotet-Tollefsrud - Ferdig
Ny vannledning Økrigata 40 - Ferdig
Ny vannledning Økrigata 40 - Ferdig
Skårerkrysset ny anleggsvei - Ferdig
Skårerkrysset ny anleggsvei - Ferdig
Siste del Skårer syd-ny VA-trase - Ferdig
Siste del Skårer syd-ny VA-trase - Ferdig
Entreen trinn 2 JM - Aktiv
Entreen trinn 2 JM - Aktiv
Entreén trinn 1 JM Norge - Ferdig
Entreén trinn 1 JM Norge - Ferdig
Losbyen trinn 3 (bygg D) - aktiv
Losbyen trinn 3 (bygg D) - aktiv
Smoothie-Økri - Ferdig
Smoothie-Økri - Ferdig
Fornebuporten BT2 - Ferdig
Fornebuporten BT2 - Ferdig
Stasjonsveien G/S-vei og VA - Ferdig
Stasjonsveien G/S-vei og VA - Ferdig
Skårer syd - Entrèen - Ferdig
Skårer syd - Entrèen - Ferdig
E16 Bagn - Bjørgo - Aktiv
E16 Bagn - Bjørgo - Aktiv
Sarpsborggata 14 - Ferdig
Sarpsborggata 14 - Ferdig
MG Prosjekt Felt B, Voksenkollen - aktiv
MG Prosjekt Felt B, Voksenkollen - aktiv
Losbyen trinn 2 (bygg B og C) - aktiv
Losbyen trinn 2 (bygg B og C) - aktiv
Tverråsen - Ferdig
Tverråsen - Ferdig
Rosenkrantz vei - Ferdig
Rosenkrantz vei - Ferdig
Solheimgata 4B - Ferdig
Solheimgata 4B - Ferdig
Spangerud bofellesskap - Ferdig
Spangerud bofellesskap - Ferdig
Spireaveien 6 (Løkkehagen) - Ferdig
Spireaveien 6 (Løkkehagen) - Ferdig
Liaelva Kraftverk, Liagrenda - Ferdig
Liaelva Kraftverk, Liagrenda - Ferdig
Tomt Gunnar Knutsen, Økri - Ferdig
Tomt Gunnar Knutsen, Økri - Ferdig
Herslebsgate 27, Oslo - Ferdig
Herslebsgate 27, Oslo - Ferdig
Hovinbekken 3, Hovin Oslo - Ferdig
Hovinbekken 3, Hovin Oslo - Ferdig
Stasjonshagen, Billingstad - Aktiv
Stasjonshagen, Billingstad - Aktiv
Høviktunet - Ferdig
Høviktunet - Ferdig
Losbyen (Løkenhagen) Trinn 1 - Ferdig
Losbyen (Løkenhagen) Trinn 1 - Ferdig
Forberedende arbeider E16 Bagn - Bjørgo - Ferdig
Forberedende arbeider E16 Bagn - Bjørgo - Ferdig
MG Prosjekt Felt A, Voksenkollen - Ferdig
MG Prosjekt Felt A, Voksenkollen - Ferdig
Åsjordet - Ferdig
Åsjordet - Ferdig
Sandakerveien 72 - Ferdig
Sandakerveien 72 - Ferdig
Voksenkollen felt A - Ferdig
Voksenkollen felt A - Ferdig
Holtekilen pumpestasjon - Ferdig
Holtekilen pumpestasjon - Ferdig
Fv. 167, Røykenveien - Ferdig
Fv. 167, Røykenveien - Ferdig
Hesjabakken, eget massetak - Aktiv
Hesjabakken, eget massetak - Aktiv
Sinsenveien 41 - Ferdig
Sinsenveien 41 - Ferdig
Fornebuporten BT1 - Ferdig
Fornebuporten BT1 - Ferdig
Side 2 av 2
Nesøya skole - Ferdig
Nesøya skole - Ferdig
Hammeren kraftverk - Ferdig
Hammeren kraftverk - Ferdig
Granlund Boligtun - Ferdig
Granlund Boligtun - Ferdig
E16 Fønhus - Dølveseter - Ferdig
E16 Fønhus - Dølveseter - Ferdig
Hølera Kraftverk - Ferdig
Hølera Kraftverk - Ferdig
Mariesvei 20 - Ferdig
Mariesvei 20 - Ferdig
Synneisbakkin Bofellesskap - Ferdig
Synneisbakkin Bofellesskap - Ferdig
Hestenga - Ferdig
Hestenga - Ferdig
E16 Sollihøgda - Skaret - Ferdig
E16 Sollihøgda - Skaret - Ferdig
Rodelunden Sør, Jørgen Løvlandsgate - Ferdig
Rodelunden Sør, Jørgen Løvlandsgate - Ferdig
Heggeodden, rivearbeider - Ferdig
Heggeodden, rivearbeider - Ferdig
Diverse prosjekter
Diverse prosjekter